Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2009

Οι μεγαλύτεροι όλων των εποχών


Έχουν υπολογιστεί τα ΕΛΟ των παλιότερων παγκόσμιων πρωταθλητών και γενικότερα των μεγάλων σκακιστών κάθε εποχής, στην προσπάθεια να βρεθεί ένας συσχετισμός δυναμικότητας μεταξύ των σκακιστών που δεν έπαιξαν ποτέ μεταξύ τους (π.χ. Karpov Fischer). Φυσικά οι υπολογισμοί αυτοί γίνονται αποκλειστικά και μόνο για να ικανοποιήσουν την περιέργεια μας, αφού για σκακιστές όπως ο Καπαμπλάνκα και ο Λασκερ (που υπολογίζονται περίπου 2720 ΕΛΟ) οι συγκρίσεις είναι άδικες, καθώς πολλές από τις σημερινές γνώσεις μας πάνω στο σκάκι αποχτήθηκαν αργότερα από την εποχή τους, η και κατά τη διάρκειά της (με την προσφορά και των ιδίων).

Ωστόσο έχει δημιουργηθεί ένα hall of fame με τα υψηλότερα ΕΛΟ που έφτασε ο κάθε σκακιστής.
1. Garry Kasparov 2851 (Ιούλιος 1999)2. Veselin Topalov 2813 (Ιούλιος 2006)3. Vladimir Kramnik 2809 (Οκτώβριος 2001)4. Viswanathan Anand 2803 (Απρίλιος 2006)5. Alexander Morozevich 2788 (Ιούλιος 2008)Δεν υπάρχουν σχόλια:

Στείλτε email στον blogger!

SNAPIT screen capture

SNAPIT screen capture
Digeus software - Don't waste time cropping your captures. Take a "snapshot" of anything exactly what you need, with just a click.